Verzuim

Kinderen vanaf 5 jaar zijn volgens de Nederlandse wet leerplichtig. Dat betekent dat zij niet zomaar van school mogen wegblijven.
 
Het aanvragen van een extra vrije dag is mogelijk in de volgend gevallen:
  • bij een verhuizing;
  • bij de viering van een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, grootouders of oom en tante;
  • bij de viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders, grootouders of oom en tante;
  • bij het bijwonen van het huwelijk van ouders, grootouders of oom en tante
  • bij ernstige ziekte of overlijden van ouder(s)/verzorger(s). Het aantal dagen wordt in overleg met de directeur bepaald;
  • bij zogenoemde andere ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden onverwachts of buiten de wil van ouders zijn gelegen. 

Vrij vragen buiten de schoolvakanties kan alleen in sommige gevallen en slechts met toestemming van de directeur. Een extra vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur worden aangevraagd. Wilt u dit via email en op tijd doen?
 
Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de zesde verjaardag vijf uur per week mag thuishouden.
 
De gemeente Ede heeft onlangs een brief over de verlofregels aan de scholen verstrekt. Deze kunt u hier lezen.