Vertrouwenspersonen

Op school kunnen er klachten zijn over agressie, intimidatie en geweld. Daarom hebben wij als school ter bescherming van het vertrouwenspersonen aangesteld. Ook gaan wij als school serieus om met vermoedens op het gebied van pesten, huiselijk geweld, kindermishandeling of discriminatie. De vertrouwenspersonen hebben als taak om signalen met betrekking tot deze onderwerpen op te pakken.
 

Werkwijze

De interne vertrouwenspersoon (IVP) zorgt voor de eerste opvang. Zij zal luisteren, bemiddelen en de melder van een klacht begeleiden en eventueel doorverwijzen. De externe vertrouwenspersoon (EVP) heeft minder binding met de school en kan zich daardoor meer objectief opstellen bij een melding.
 
Samen zullen zij met de melder en andere betrokkenen in eerste instantie zoeken naar een acceptabele oplossing binnen de school. Zij kunnen ook doorverwijzen naar instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Als er een formele klacht bij de klachtencommissie moet worden ingediend, of als er aangifte moet worden gedaan bij de politie, kunnen de vertrouwenspersonen dat begeleiden. 
 

De vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen op onze school zijn mw. C. Dorst - Janssen (IVP) en dhr. D. van der Hoek (EVP). In de schoolgids kunt u de contactgegevens van de beide vertrouwenspersonen vinden.
 

Een melding maken?

Via het onderstaande contactformulier kunt u anoniem een melding maken.