Ouderpanel

Het Ouderpanel heeft als doel om in grote lijnen weer te geven wat er leeft onder de ouders en ervoor te zorgen dat ouders zich gehoord voelen.
 
Het panel wordt samengesteld uit de volle breedte van de ouders. Tijdens de panelbijeenkomsten worden ‘proefballonnetjes’ opgelaten om na te gaan of er draagvlak is voor bepaalde veranderingen of vernieuwingen.
 
Deze ‘proefballonnetjes’ komen van de ouders (door middel van de ouderenquête en feedback in de wandelgangen), uit de panelleden (die een onderwerp ter vergadering aandragen) en soms vanuit het management.