Oudercommissie

De commissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het ondersteunen van de school bij allerlei praktische zaken. De oudercommissie heeft een adviserende rol richting bestuur en directie. De commissie bespreekt onderwerpen zoals het schoolontbijt, de verkeerssituatie, overblijven, spelletjesochtend, ouderochtenden en projectavonden.
 

Leden

De oudercommissie van onze school heeft zeven leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een (adviserend) lid namens het bestuur. De voorzitter, de secretaris en de drie overige leden worden voor een periode van vier jaar gekozen tijdens de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar. De commissie vergadert ongeveer vier keer per jaar.
 
De leden van de oudercommissie zijn:
  • dhr. G. J. (Geurt) Driessen, lid namens de leerkrachten
  • mw. L.(Laura) Klijnsmit-van der Vliet, voorzitter
  • mw. E.M. (Esther) van 't Hul-van der Vliet, lid
  • mw. A.M. (Marijke) Poppeliers-Olthuis, lid
  • mw. E.C. (Erica) Wagtho-Lam, lid
  • mw. G.J. (Jantine) van de Kleut-Kroesbergen, lid

 

Vragen aan de oudercommissie?

Wilt u als ouders iets bespreken met de oudercommissie? Neem dan contact op met één van de leden van de oudercommissie via oc-ehbennekom@outlook.com.

Hier vindt u het jaarverslag 2016-2017 van de Oudercommissie.