Bestuur

Zorg voor identiteit

Het bestuur van onze school heeft een belangrijke taak: de instandhouding van de school op basis van een reformatorische visie. De grondslag van deze visie is de Bijbel. Wij gaan uit van het beginsel dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, waarin ook de volle raad van God is verwoord. Deze raad wordt ook uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid: de gereformeerde belijdenisgeschriften uit de 16e en 17e eeuw. Wij als school zien in deze geschriften als de kern van ons geloof en willen ons in het dagelijks leven hiernaar gedragen.
 

Zorg voor kwaliteit

Het bestuur is het bevoegd gezag van onze school en draagt niet alleen zorg voor de identiteit, maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs. Met de invoering van ‘governance’ (uitleg ..) zijn er binnen het bestuur zowel toezichthouders als bestuurders benoemd.
 
Het collectieve bestuur van onze school heeft op dit moment acht toezichthouders en één bestuurder:
 
Dhr. E.J. Preuter, toezichthoudend bestuurder, voorzitter en financieel deskundige
Dhr. J.B. Roodbeen, uitvoerend bestuurder, directeur
Dhr. K.J. van der Maas, toezichthoudend bestuurder, secretaris
Dhr. J. Bosch, toezichthoudend bestuurder
Mevr. I. van Driel, toezichthoudend bestuurder
Dhr. H. Pluimers, toezichthoudend bestuurder    
Mevr. H.W. Bakker, toezichthoudend bestuurder
 
Heeft u een vraag aan het bestuur? Dan kunt u contact met ons opnemen via secretaris@ehbennekom.nl.
 
Hieronder kunt u de statuten en het jaarverslag van de stichting van onze school downloaden. Het jaarverslag bevat een terugblik, vooruitblik en financiële verantwoording.


            
Jaarverslag 2018                                            Statuten